Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Lokomotiv og service

Nå er det på tide å sjekke trekkraften til togene. Går lokomotivet jevnt og med grei hastighet, eller er det rykkevis/tregt/saktegående uten at det hjelper å skru opp hastigheten? Hvis ...

Modelltog – Lokomotivets oppbygging.

Lokomotivet vil alltid ha en sentral plass i et modelltog/modelljernbane, enten alene, eller som en del av en togstamme. For at de til enhver tid skal være funksjonsdyktige med feilfri ...

Protected: Mer om samlermodeller og modelljernbane

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Lokomotiver og motorvognsett ved min modelljernbane

I Märklin er det som i alle andre merker et stort antall lokomotiver og forstadsbaner fra flere forskjellige land. Eksportmodeller dukker opp hvert år. Nå velger jeg å ta frem ...

Tips og veiledning – Lokomotiver 3

LOKOMOTIV - DETALJERING OG UTSEENDE. Lokomotivet er på mange måter det som bringer liv over modelljernbanen. Det er trekkraft og samtidig elegant med mye ytelse. Mange av disse tekniske vidundere er ...

Tips og veiledning – Lokomotiver 1

ALMINNELIG VEDLIKEHOLD Den som vil gjøre noe selv kan i ettertid glede seg over at selvgjort er velgjort når prosjektene blir vellykkede. Så får han/hun ta med seg de mislykkede som ...

Hva skal jernbanen brukes til?

Postet av admin12. February 2014 0 kommentarer
Stort godstogslokomotiv

Jernbanen her i landet har vært forsømt i lengre tid. Det er bil og veier som dominerer både varetransport og transport av mennesker. I områder med nærhet til Oslo har jernbanen en større andel av passasjerer til og fra i en endeløs kø for å komme på jobb, møter, besøk mm. Mangel på materiell har   Les mer

Lokomotiv og service

Postet av admin20. April 2013 0 kommentarer
Lokomotivunderstell med tomt motorhus

Nå er det på tide å sjekke trekkraften til togene. Går lokomotivet jevnt og med grei hastighet, eller er det rykkevis/tregt/saktegående uten at det hjelper å skru opp hastigheten? Hvis det siste er tilfelle, er det på sin plass med en service. Men noen ganger er også banen skitten av støv og olje. Alt bidrar   Les mer

DSCN1378

Lokomotivet vil alltid ha en sentral plass i et modelltog/modelljernbane, enten alene, eller som en del av en togstamme. For at de til enhver tid skal være funksjonsdyktige med feilfri og langvarig drift, består de av mange forskjellige komponenter. Det er både mekaniske og elektriske komponenter. Et lokomotiv settes sammen av forskjellige deler i plast   Les mer

Modelljernbane og broer

Postet av admin26. June 2012 0 kommentarer
DSCN1144

Det er vel neppe en bane, stor eller liten som ikke før eller senere må ha en eller flere broer for kryssinger. Romerne bygde viadukter og akvadukter. (vei og vannkrysninger). Flere fungerer den dag i dag. Broer har blitt bygd i nær sagt de fleste materialer: Stein, teglstein, Stål og betong, samt tre. Når det   Les mer

Protected: Mer om samlermodeller og modelljernbane

Postet av admin14. May 2012 Enter your password to view comments.
DB serie E70 Trekker på to aksler.

There is no excerpt because this is a protected post.