Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Archive for July, 2012

DSCN1378

Lokomotivet vil alltid ha en sentral plass i et modelltog/modelljernbane, enten alene, eller som en del av en togstamme. For at de til enhver tid skal være funksjonsdyktige med feilfri og langvarig drift, består de av mange forskjellige komponenter. Det er både mekaniske og elektriske komponenter. Et lokomotiv settes sammen av forskjellige deler i plast   Les mer