Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Luftledningsnett- mitt anlegg

Luftledning var muligheten som gjorde at man kunne kjøre to tog samtidig på ett spor. Med luftledning kunne man ha et elektrisk lokomotiv og et diesellokomotiv som kunne trekke hvert sitt tog og uavhengig av hverandre.