Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Jeg har mange års erfaring med modelljernbanebygging og modelltog. Derfor kan jeg gi gode råd innenfor flere områder:

 

1. Ombygging av lokomotiver, slik at de kan kjøres digitalt.

2. Reparasjon av materiell så langt det lar seg gjøre. Blåse nytt liv i gamle nedstøvede lokomotiver.   Få de til å gå igjen.

3. Bygging av landskap og større toganlegg – veiledning.

4. Gi råd om hva den enkelte bør starte med.

5. Spørsmål og svar på driftsproblemer.

6. Å finne årsaken til feil på modelljernbaner.

7. Gi råd om hva du bør gjøre før og etter en ombygging av lokomotiver.

8. Lodding på tog.

1. Ombygging forutsetter at lokomotivet var i brukbar teknisk stand før ombyggingen. M.a.o det har fungert i et analogt anlegg med full drift og greit vedlikehold. Chassis kan være helt uten elektriske komponenter, men tannhjul, slepesko og eventuelle styringer må være på plass. Nytt sett med motor kan da bygges inn. Så er det bare å sette adressen og kjøre.

2. Reparasjon omfatter utskifting/supplering av deler, samt rensing og smøring. Dessuten vil lokomotivet bli testet før det blir erklært ok.

3. Landskapsbygging kan foretas ved hjelp av naturen selv, men også med materiell og tilleggsutstyr fra produsenter av utstyr til modelljernbaner, i første rekke 1:87. Det rimeligste vil naturlig nok være naturen selv med steiner, mose, sand og alt annet tenkelig som naturen har å by på. Men ta i betraktning at anlegget skal være i målestokk og videre i forhold til hva det er plass til på anlegget.

4. Mange har startet med begynnersettet. Et lokomotiv og noen vogner på en skinneoval. Velger noen å starte stort er det mange ganger slik at det kan bli overveldende mye å gå på. Det er lett nok å gå lei. Da har den lite tålmodige større glede av å starte moderat og bygge ut etterhvert. Det kan kreve noe planlegging å bygge store anlegg.

5 – 8  Her vil jeg gi noen svar i hvert enkelt tilfelle.

Ideene om hva som bør gjøres er mange og det gjelder bare å få satt noen av dem ut i livet. Men ofte kan det herske usikkerhet om hvordan det skal gjøres i praksis der og da. Mitt bidrag vil være ut fra mange års erfaring med bygging og tekniske løsninger.

Med et medlemsforum vil jeg kunne bringe opp flere problemstillinger og interessante løsninger på disse.  En kontakt person til person kan ofte være mer givende enn mange beskrivelser i magasiner. Årsaken er at det er du selv som vet hvor skoen trykker. Derfor er det om å gjøre å få gitt den riktige vinklingen med en nøye beskrivelse av den utfordring man står overfor. Slik kan vi gi verdifulle bidrag til en hobby som i mange år har gitt mye inspirasjon og glede – og fortsatt gjør det.

Pris for coaching går inn i medlemskapet. Se også medlemssiden. Pris er kr 79,- pr måned.  Til enhver tid vil jeg så langt mulig søke å tilpasse coachingen til medlemmenes ønsker og behov.

For ytterlige informasjon: Tfn.: 90869498, Email: Frankoeiv@gmail.com, eller frank.i@tele2.no