Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Stort godstogslokomotiv
Postet av admin den 12. February 2014

Jernbanen her i landet har vært forsømt i lengre tid. Det er bil og veier som dominerer både varetransport og transport av mennesker. I områder med nærhet til Oslo har jernbanen en større andel av passasjerer til og fra i en endeløs kø for å komme på jobb, møter, besøk mm. Mangel på materiell har dog ført til at folk står som sild i tønne. Bilen er alternativet. Men køene kommer uansett. Det er ikke mulig å bygge seg ut av disse med mindre man sørger for arbeide der folk bor. Det er en utfordring som også jernbanen kan bli en del av hvis det legge til rette for det. DSCN1386

Før i tiden var det jernbanespor til flere bedrifter. I dag har containere overtatt. Disse er praktiske da de kan lastes om på biler for videre frakt. Uansett vil det altså være behov for biler til å frakte og bringe.

I det senere pågår det aktivitet for å få dobbeltspor til Hamar og Lillehammer fra Eidsvoll. Ved Eidsvoll deler banen seg i Hovedbanen og Gardermobanen. Med nytt dobbeltspor er det mer egnet å få til hastighet på 200 km/t. I tillegg skal godstrafikken også gå der.  Trafikken vil bli mye mer effektivt avviklet, samtidig som flere også vil ta toget. Det skal bli interessant å se hvordan dette fordeles på tog og biler.DSCN1143

Det neste som burde gjøres var å føre Gjøvikbanen frem til Lillehammer, slik at det er mulig å spre trafikken flere veier. Det er alltid lurt å ha reserveveier, både for bane og vei. Jeg registrerer at Gjøvikvegen skal utbedres med tunneler for bedre å bli sikret mot ras og utglidninger. Her blir reservevegen for E6.

På modelljernbaner kan det eksperimenteres med ulike løsninger for fremdrift. En modelljernbane blir aldri helt ferdig, og derfor er det interessant å forme flere alternativer når det gamle opplegget blir for kjedelig.

Jeg stilte spørsmålet hva jernbanen skal brukes til. I hovedsak skal den frakte varer og passasjerer. Det skal være i et så stort antall at det påvirker resten av samferdselen betydelig. M.a.o. hvis jernbanen ikke var der ville det bli fullstendig trafikkork og alt bryter sammen. I forhold til biltrafikken der pendlere kjører en og en til og fra jobb frakter toget langt flere i en vending. Men det er sjelden det skjer til døra hjemme, så en tilbringertjeneste trenges. Da blir det ofte buss eller bil.DSCN1148

Det er ikke akkurat fascinerende med pendling. Men i en miniatyr verden som modelljernbanen er blir alle naturtro scenarier morsomme og interessante. Tog og bane fascinerer og har skapt glede og forventninger over mange år og for flere generasjoner.DSCN1145

 

 

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge