Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Luftledningsnett- mitt anlegg
Postet av admin den 18. May 2011

Luftledning var muligheten som gjorde at man kunne kjøre to tog samtidig på ett spor. Med luftledning kunne man ha et elektrisk lokomotiv og et diesellokomotiv som kunne trekke hvert sitt tog og uavhengig av hverandre. Omkobling til luftledning sørget for dette. I digitalalderen er det lite lurt å ha digitalnett via luftledning, da det gir for mange forstyrrelser og dermed bortfall av kjørestrøm eller mystiske omkoblinger av kjøreretningen.

Luftledningsnett består av master med opphengt kjøreledning. over større skifteanlegg er det større gittermaster med åk hvor kjøreledningene er montert side om side. Før gjaldt det å avisolere passende områder, slik at man kunne slå av strømmen der det ikke skulle skiftes og hvor lokomotiv og vogner sto parkert for å kjøre ut på hovedsporet ved et senere tidspunkt.

Ledningsnett er relativt enkle å vedlikeholde. Det er bare å skifte ut ledninger og master. Mastene er i plast og knekker lett. I innersving er det ikke lurt å sette master midt i svingen. Husk at store passasjervogner legger seg ut midt på og vips, masta er av. For at ikke strømavtageren skal slites unormalt mye på enkelte steder må det til sikksakking. Det vil si at master står slik at hele området til strømavtageren blir brukt. Kjøreledningen går ikke i ett og samme spor i svinger og føres over hele toppen på strømavtageren.

Det er ikke så krevende vedlikehold av luftledninger. Bare sørg for å ha reservedeler i form av master, skruer og muttere osv for å kunne skifte ut deler. Men det er ikke ofte det skjer. I tunneler kan det være andre måter å henge opp ledningen på.

I et digitalt system er luftledning bare til for et naturtro anlegg. Det er ikke lenger i funksjon som strømleverandør. For å se at strømavtager slår gnister har man elektronikk for dette. Men forbindelser med strømledning trenges kun til lysmaster.

For lokomotiver med ettbens strømavtagere må luftledningen legges ekstra nøye i forhold til strømavtageren. Ellers kan i verste fall avtageren slites i motsatt retning og bli bøyd. Det er fort gjort at noe hekter seg i hverandre, men lokomotivet stopper ikke for det. Strømavtagere er enkle å skifte. Det trengs ikke så ofte som slepesko, da slepeskoen slites mot det samme sporet konstant hele tiden. Med strømførende luftledning var det noe mer slitasje på strømavtagere også.

Gi en kommentar

CommentLuv badge