Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

IMG_8627
Postet av admin den 18. May 2011

Jeg har et større modelljernbaneanlegg. Anlegget er for det meste basert på Märklin vekselstrøm. Men det er også med noen få andre fabrikater: Elektrotren, Brawa, Roco. Selve anlegget ble til ca 1980, da jeg måtte finne ut om jeg ville satse på et anlegg, eller se å kvitte meg med det lille jeg hadde av tog.

Før den tid hadde jeg som mange andre katalogen fra Märklin med sprakende fine nyheter. Det eneste som var et hinder var prisen. Den store banen med ekspresstog var umulig å oppnå. Men drømmen var der. Litt etter litt fikk jeg en bane med et av de s t o r e Märklin lokomotivene og kjørte rundt med det.

Mange år senere da jeg tjente pengene selv kunne jeg satse på eget anlegg. I 1980 var jeg en tur i tyskland og kjøpte mitt første damplokomotiv. Det var en herlig følelse! Da jeg kom hjem fortsatte det bare. Jeg kjøpte enda et lokomotiv, det største damplokomotivet i Märklin med dobbel skorstein og doble sylindre. Videre averterte jeg og fikk mange henvendelser til en kom og tilbød meg et helt anlegg med tilsammen 10 stk damplokomotiver og bygninger, broer, viadukter og signaler, skinner og penser så det holdt.

Jeg hadde mer enn nok med å rense opp lokomotiver og klargjøre til å sette opp dette anlegget. Det var da jeg oppdaget hva som var forkjellen på modelljernbane og leketog. Det var krevende å koble opp for ikke å snakke om å finne ut av hvordan alt hang sammen og fungerte. Vinkeljern ble sveist sammen og fire store sponplater havnet oppi ramma til slutt. På denne ble anlegget bygget. Jeg boret hull for å få ledningsføringene under bordet.

Med dette første anlegget var grunnlaget lagt. Nå kunne det bare bli flere lokomotiver, ja hele tog med vogner og tilbehør.  Alt arbeide med vedlikehold utførte jeg etterhvert selv. Slik ble jeg også ekspert på det meste. Med årene skaffet jeg mye av det som sto i katalogen.  I dag kan det tenkes jeg ville gjøre det annerledes. Det er mange måter å bygge anlegg på.  Modelljernbane behøver ikke innebære at det må kjøpes masssevis av lokomotiver og vogner m.m. Vel så tilfredsstillende kan det være med landskapsbygging. Det ligger mange timer med utfordringer i plassering og tilpasning av tuneller, bygninger og trær.

Nå er jeg i besittelse av et stort modelljernbaneanlegg med mye utstyr og mange små tog som kjører rundt i landskapet. Det er fire gjennomgående spor med signalstyring for flere tog samtidig. Lokomotivene er digitalisert med dekodere. Hver gang jeg skal kjøre ett av dem må jeg taste inn en tallkode.  Men går, ja det gjør det og det er ganske mye støy når alt settes i gang.

Jeg kan velge om jeg vil kjøre i dagslys eller by night.  Dette er en hobby som jeg kan anbefale til flere.
Hobbyen er gammel, men ser ut til å overleve det meste, noe som nok skyldes det mangfold av hobbyer som følger med et slikt anlegg. Den som liker elektronikk  bygger ut med det. Den som elsker landskapsbygging kan boltre seg her med dioramaer osv. Realismen i miniatyr er slående.

Når som helst kan jeg enten kjøre tog eller holde på med vedlikehold/ rep av lokomotiver og andre deler av anlegget. Jeg har tilegnet meg noen triks etterhvert. Anlegget fungerer i alle fall godt og skal kunne betjene mange tog og rangeringer samtidig, enten det er på skiftespor eller ute på linja. Spørsmålet er heller om hvor mange tog det kan holdes oversikt over samtidig.  Digitalt er det mulig med 80 lokomotiver.  Men mange tog i drift krever til slutt datastyring og kjøreruter. Jeg har enda ikke gått så langt.

Gi en kommentar

CommentLuv badge