Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Denne bloggen er først og fremst en inngående beskrivelse av det meste om modelljernbanen og dens tilbehør.  Jeg tar utgangspunkt i min egen bane som jeg har bygd opp over flere år, men aldri fått helt ferdig. Nå skal vel ikke en hobby bli helt ferdig da man ellers ikke har noe å strekke seg etter.

Hobbyen kan bli enkel eller omfattende alt ettersom det er plass til å bygge ut (H0). Den som ikke har mye plass, men likevel ikke har plassproblemer satser på MiniClub (1:220). Da kan man ha tog kretsende rundt på frokostbordet, i dokumentmappen eller på skrivebordet. I prinsippet burde alle ha plass til en modelljernbane. Men de fleste vil ha en H0 jernbane i 1:87 som var barndommens tog.

Jeg har først og fremst lang erfaring med utbygging og drift av et H0 modelljernbaneanlegg. Problemer oppstår. Enten er det som følge av at noe ikke var riktig da det ble montert, eller at jeg ikke monterte det riktig. Men det er de dårlige erfaringene som man lærer av.

Derfor vil jeg bidra med å løse problemer som oppstår fra de enkleste til de mer kompliserte. Det viktigste er tross alt at toget går.

Spørsmål som vil bli tatt opp er blant annet:

– Drift og vedlikehold: Smøring, renhold, utskifting av deler. Det er behandlet i bloggen, men det kan oppstå andre ting som trenger nærmere gransking. Dessuten er det slik at ledningsforbindelser ryker etter langvarig påkjenning. Lodding må til. Men hvor satt ledningen festet? Mange har nok revet seg i håret over dette spørsmålet.

– Utbygging og nyanskaffelser. Jeg har kjørt mange av modellene man finner i katalogen. Følgelig vet jeg hva jeg ville kjøpe. Men valget er fritt.

– Landskap med broer og tunneler for modelljernbanen.

– Bygninger med plassering i et miljø.

– Utvidelse av eksisterende anlegg: Hvordan?og omfattende

– Temaspalter

– Forum med spørsmål og svar.

I dette forumet er alle spørsmål, store eller små med interesseområde modelljernbane velkomne. Alt er av betydning, fra kompliserte utbygginger og omfattende bruk av virkemidler til den enkle skinneoval med ett eller to tog.

Uansett er dette en hobby som gir mye glede og utvikling.