Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Tog over Minne bro
Postet av admin den 4. September 2011

Etter som modelljernbanen blir mer utbygd kommer også ideer om avanserte løsninger for transport. Dette kan benyttes i det virkelige liv til å realisere optimale løsninger for det samlede transportbehovet i et land. Men en logistikk der jernbane er i sentrum finnes ikke. Biltrafikken dominerer, og det finnes ikke mange virksomheter som baserer sin eksistens på jernbanetransport. Med modelljernbane kan man bygge opp, rive ned og bygge om uten de store kostnadene som kreves hos forbildet.

Gode ideer er nok velkomne hos jernbaneplanleggere. Men politikerne snakker mest og handler minst. Det gjelder især der det koster penger i større skala. Vi hadde faktisk mer jernbane ved århundreskiftet enn i dag.  Før var det mulig å ta toget fra hjemstedet. Man kunne ta lokaltoget til byer og større tettsteder. Men det var før bilen ble allemannseie, og lastebiler tok over godstransporten.

Politikerne snakker om klimagasser og kvoter. En kombinasjon av bil, båt, tog og fly er antagelig det optimale også når det gjelder reduksjon av utslipp. Men skjer det noen grep i forhold til dette eller blir det bare med festtaler?

Ja, noe skjer. Jernbanen må opprustes og det skal bli dobbeltspor mot Trondheim. Det utredes lyntogtraseer mot Bergen. Hvor mye som blir realisert er et annet spørsmål. Med lyntogforbindelse mellom de store byene er det neppe den store satsingen når det gjelder distriktene. Vi kan simpelthen ikke regne med særlig mange togstopp underveis hvis tidsrammene skal overholdes. Følgelig vil de fleste passasjertog passere i rasende fart mot bestemmelsesstedet. Distriksutbygging får andre ta seg av. Det er helt motsatt av hva som var tanken med den første jernbaneutbyggingen. Bilen må ta mye av skylda for det.

Nå er det også forlydender om at all godstrafikk bør vekk fra bane og over på vei! Det betyr en trafikkøkning i langt større skala enn det vårt spinkle veinett er beregnet for. Selv ikke med ny motorvei vil det kunne kompensere for den enorme trafikkøkningen det kommer til å bli. Konvoier med lastebiler vil krysse landet vårt hver dag fra nord til syd og forårsake lange køer, samt trafikkulykker.

For jernbanen blir det en annen sak. Med dobbeltspor og lyntog er det slutt på den trauste tradisjonelle jernbanen. Vi får disse flyene på hjul som raser gjennom distriktene på vei mellom de større byene og med få stopp på noen tettsteder i mellom.  Ønsker man å bygge en modelljernbane med dette som utgangspunkt blir det greit. Noen hurtige ICE tog forflyttes raskt via noen hovedstasjoner og havner i en by eller to.  Terminaler blir det kun for passasjerer. 

Det er ett scenarium. Men behovet for transport er stort, og veinettet har ikke kapasitet til å ta unna, så en god del gods må nok fortsatt gå med tog. Spørsmålet er om det blir lønnsomt nok for befrakterne.

Men den modelljernbane kan man forsøke seg på den ene og den andre løsningen. Mange vil også ta med seg tidligere epoker. Da var det mer synlig stykkgods og langt mer interessant å se toget gå inn og ut av stasjonen. Dessuten var det godsekspedisjon flere steder. Småindustrien var avhengig av å få deler med jernbanen. Varer kom og varer ble sendt. Det var betjening på hver stasjon.

Miljøet ved de lokale jernbanestasjonene var også samlingspunkter for bygda. Her ble de siste historiene som var ute og gikk utvekslet, og diskusjoner om politikk og priser på saker og ting også.
Modelljernbanen vekker til live minner om denne æraen. I vår effektive tidsalder har vi mistet slike forankringspunkter.  Her kan modelljernbanen få frem igjen samholdet og minnene. Flere kan ha hobbyen sammen og fremkalle episoder av forskjellig art. Dermed blir landskapet på modelljernbanen også mer realistisk og interessant.

 

 

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge