Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Rheingold
Postet av admin den 18. May 2011

Uten vogner – ingen modelljernbane. Skal man ha tog får man koble et lokomotiv foran en eller flere vogner. Vogner finnes i mange utgaver og former alt etter som hva som skal transporteres. Noen ganger er det spesielle virksomheter i nærheten som gjør at det blir mange større transporter med en bestemt type vogner. I nærheten av meg har jeg en flyplass som trenger store tilførsler av flybensin. Følgelig er det flere tanktog som går til og fra flyplassen. Spesielle flytog kommer med passasjerer foruten lokale motorvognsett og intercitytog.

Med andre ord: Det kan bli et variert bilde, men også temmelig ensidig transport av varer og personer.  Containertog og tømmertransporter er vanlige på jernbanen der jeg bor.

Grovt deler vi inn vognparken i passasjervogner og godsvogner. Utenom kommer spesialvogner for tjeneste ved jernbanen, kraner etc.  Passasjervogner kan være lange med åpne salonger for mange passasjerer. Det kan også være kupévogner. Utenfor kupéene er det en lang korridor med klappseter.  Korte passasjervogner forekom også på lokalstrekningene. Men i dag er det meste overtatt av motorvognsett som er langt mer komfortable og byr på nærmest samme komfort som på hurtigtogene med unntak av servering av mat.

I dag er det kun første og andre klasse passasjervogner. Tidligere var det helt ned i fjerde klasse som her i landet var åpne vogner til å begynne med. Det var temmelig kaldt på lengre reiser og uten sitteplasser.

I et passasjertog for langdistanse finnes foruten salongvogner og kupévogner også sovevogner og spisevogn/restaurant/kafeteriavogn. Første klasse har frokost inkludert i billettprisen.  En rekke spesialvogner kan bestilles så som kontorvogner for pc og konferanser, selskapsvogner og en stille vogn der folk som vil ha fred for støy kan tilbringer reisen. Alt etter behovet blir det meste gjort for å tilfredsstille kunden. Det er ikke lenger jernbaneselskapet som har monopol på trafikken. En lang rekke tilbud med fly og buss ikke minst har gjort at toget må lokke med andre tilbud for å hevde seg.

I godstransporten har det også skjedd ting. Før var det mye blandet gods og mange forskjellige typer vogner som var koblet sammen i tog. Det var lukkede vogner, åpne flatvogner og tankvogner som skulle langt avsted. Noen vogner ble koblet fra underveis. I dag dominerer kanskje containertrafikken. Egne tog med tankvogner kan sees. Tømmertransport foregår i egne tog med egne selskaper.

På en modelljernbane kan vi selvsagt velge hva vi vil kjøre sammen. Det finnes i alle tilfeller et stort utvalg av forskjellige typer vogner og i mange fine farger. Her i landet foregår ikke hoveddelen av transport på toget, men på veien. Banen er kun enkeltspordrift lange strekninger og kan ikke ta mer gods. I USA derimot har man stor kapasitet på godstransport og vi ser ofte lange tog med store mengder forskjellig slags gods. Vognene skiftes automatisk for raskt å komme videre. Kraftige lokomotiver koblet i serie sørger for nok trekkraft. Er det en slik bane som skal bygges trengs det lange strekninger med rette skinner for å få realistisk kjøring.

For å gi en oversikt over passasjervogner først tar jeg med typiske vogner fra flere epoker, men ikke nødvendigvis i rekkefølge.

TEE LYNTOG SPISEVOGN

TEE Lyntoget går også mellom byer og har gode bekvemmeligheter. Farten går opp i 180 – 200 km/t.  Dette er spisevogna som påskriften viser.

BELGISK D-TOGVOGN EUROFIMA

D-TOGVOGN FØRSTE KLASSE DB


D-TOGVOGN NY FARGESETTING


D-TOGVOGN NY FARGESETTING

KUPÉVOGN

KUPÉVOGN WÜRTTEMBERG

SVENSK PASSASJERVOGN MED TREPANEL

Denne svenske vogna er unik med sin panel i ekte tre. Enda mer utrolig er smijernsrekkverkene ved plattformsovergangene. Hvordan har man klart å gjengi dette så nøyaktig? Det er jo nummeret før spindelvev.

DANSK PASSASJERVOGN

PASSASJERVOGN PROVINSBANETYPE

KUPÉVOGN

Ombordstigning skjer utvendig via det langsgående stigtrinnet. Vogna kan være besværlig på modelljernbanen, da tre aksler gjør at enkelte svinger blir vanskelige å komme rundt.


Så presenterer jeg en del godsvogner. Det er tankvogner, containervogner m.fl.

 

 

Markedet vil i hovedsak regulere mer og mer hva slags type vogner som trenges til gods.

 

Posten med sine verdisendinger har behov for at disse kommer trygt frem. En annen og mer alvorlig sak er identitetstyverier. Når selvangivelsen havner i postkassa skal absolutt ingen andre ha snoket til seg personnummeret ditt. En fordel med containere er at de kan låses.

Store containerhavner fordrer bruk av containertog, så her er det mulig å lage i stand portalkraner som overfører containere til bil og bane. Valget er fritt. Tog kan settes sammen i utallige varianter med ulike togsammensetninger. Det er også godt illustrert i noen Märklinkataloger.

 

 

Her er en biltransportvogn fra Østerrikes Statsbaner. Enkel transport fra fabrikken og til store lagre hvor biene senere hen fraktes til importører og siden til detaljister.Neste vogn er en tankvogn Aral. Aral er et olhjeselskap som ikke finnes her i landet, men som er vanlig på kontinentet. Tankanlegg og bensinstasjoner finnes det flere av. Vogna har en skarp blå farge som gjør seg godt i landskapet.  Lange tog med tankvogner passer godt sammen med større godstogslokomotiver. Selvsagt skal tankvogner være parkert ved større tankanlegg.

 

Her er en mindre tankvogn med samme farge som ovenstående, men med annet firmamerke.

Shell transporterer millionvis av liter bensin og diesel til et voksende og “tørst” marked av biler, fly og båter. Hver eneste dag må noen fylle på tanken for å fortsette å kjøre til og fra arbeide, på ferie, eller for å drive en virksomhet der olje og bensin/diesel må brukes. Større anleggsvirksomhet sluker også mengder av oljeprodukter.

For å holde meg til samme kategori: BP er en annen stor aktør på oljemarkedet. BP og Shell har eksistert side om side i mange år.

 

Nok en av de store aktørene på oljemarkedet. ESSO har eksistert i mange år.

Nok en aktør, Texaco som vil ha en bit av det lukrative markedet.

 

Så kommer en serie spesialtransportvogner fra Sveits. Det er kjente oljeselskaper, men vogner med annen fargesetting.

1. ETRA SHELL tankvogn.

Denne og de neste ETRA vognene inngår i et vognsett. Det e3r Sveitsiske tankvogner.

2. ETRA ESSO Tankvogn.

ETRA BP Tankvogn

Tankvogn fra Sverige, NYNÄS merket brannfarlig, så det er vel bensin det er snakk om?

TEXACO Tankvogn fra DB. Her er vel også lasten bensin. Et stort antall biler må ha stadig mer bensin og diesel.

VTG Gasstankvogn. Stor og rommelig beholder.

Stor gasstankvogn i en serie med vogner Löwen gas.

Øl-vogner er det nok i store antall for det øltørste publikum.

Tankvogn ÖMV

Tankvogn DEA olje

Tankvogn for transport av mineralolje. Denne er det sikkert bruk for i stort antall.

Tankvogn for blant annet gjødsel, fór o.lign fra Felleskjøpet. Brukes på sidespor til Felleskjøpets anlegg, der biler fylles og transporterer produktet videre ut til bøndene.

Vintankvogn med to vintønner og bremsehus

AGA Norgas har leveranser av gass til flere større industribedrifter. Propangass brukes mye til fyring og koking/steking.

Tankvogn som inngår i et vognsett med lokomotiv fra CFL de luxembourgske jernbaner.

Jeg tar også med konduktørvogna til det samme togsettet med til sammen fire vogner.

 

Andre typer vogner kan være flatvogner, kullvogner og spesielle vogner for frakt av flis. Det er også en del forskjellige lukkede vogner: Med buet tak og med mer flate tak. Når det gjelder kullvogner og malmvogner så er dette typisk tilknyttet gruvedrift. Malmtog er tunge tog som må bremses mye i nedoverbakke. Malm

toget Kiruna – Narvik bytter bremseklosser for hver tur. Kulltogene var også servicetog for de store dampskipene som skulle over Atlanteren. En stor passasjerbåt brukte mellom 6 og 7000 tonn med kull på en slik tur. Mange tog måtte til for å fylle opp bunkersen. Enda mer var kapasiteten til verdens største hjulbåt Great Eastern. Den hadde plass til 12000 tonn kull. Men den skulle jo nå Australia.

For de som skal ha gruvemiljø er det passende å benytte de minste tenderlokomotivene. Det gir realisme til sceneriet. Her kan mye gjøres for å lage et godt diorama.

Så noen forskjellige typer malmvogner og kullvogn:

 

 

 

 

Dette er ikke Märklin, men ROCO. Here er en meget forseggjort og detaljert gjengivelse av en typisk norsk godsvogn med naturtro luker til å stenge eller åpne for vinduer. Påskrifter og detaljering er på topp.

 

Her er noe tilsvarende lukket godsvogn fra DB. Märklin modellen er noe mindre detaljert spesielt når det gjelder hjulunderstell, men også sideluker.

Det burde ikke være tvil om hva denne vogna frakter. Helt klart er det øl på kjøling.

Nok en ølvogn. Denne gangen er den fra USA.o

Enda ei ølvogn og denne gangen fra det kjente Tuborg bryggeriet.

Kjølevogn med kildevann til restauranter, hoteller og også private.

Kjølevogn Ovomaltine.

Frysevogn? fra FINDUS. Her kommer det fisk. Mest sannsynlig frossenfisk. Vogna er ikke fra Märklin.

Taket kan skyves slik at halve åpningen kommer til syne. Modellen er i metall og plast.

Vogn for transport av sykler. Denne inngår i et vognsett

Denne vogna er ikke en Märklin vogn. Originalen kan være i bruk til transport av flis.

 

Bryggerivogn med bremsehus. Kjølevogn for å holde drikkene kalde.

Nok en bryggerivogn. Det er mange øltørste nedover i Europa

Vogn lastet med vintønner. Kanskje transport til tapperier.

Denne vogna var i bruk til transport av smør.

 

Godsvogn med dører til å åpne. Denne har også¨bremsehus.

Samme som ovenstående, men grønn utgave og dører til å åpne.

 

Her er foreløpig den siste i rekken av godsvogner med bremsehus. Denne er i den ordinære brune fargen.

Denne flatvogna er beregnet for å laste både kort og langt gods i og med at det er en bevegelig bjelke påsatt stolper med kjetting på midten. Når den er i bruk tas stolpene selvsagt av.

Plateruller krever en spesiell fraktemåte. En teleskopvogn er utviklet for å ta seg av transporten på mest mulig effektiv og praktisk måte. Rullene blir da låst til posisjoner i vogna.

Postvogn og bil fra Württemberg. Posten og jernbanen var  naturlige samarbeidspartnere. Posten var i mange år helt avhengige av jernbanen både til frakt av post og egne kjøretøyer. Posten skal frem og toget var sikkert fremkomstmiddel.

Ikke noen vogn fra Märklin, men med last av store kasser. Vogna kommer fra Elektrotren.

Flatvogn med last av sekker. Elektrotren

Flatvogn med last av sekker og dessuten sikret med presenning. Elektrotren.

Lukket godsvogn fra Bayerske statsbaner.

 

Lukket godsvogn Württemberg.

Godsvogn dekt med presenning. Den har også bremsehus.

Denne godsvogna har bremsehus, men er ikke tildekt.

Tankvogn, eldre modell OLEX fra Württemberg med bremsehus.

Her er krana som har fulgt Märklin i alle år. Den var blå til å begynne med. Nå er det kommet en nyere kraftig modell med digital styring.  Den koster mye mer og er mer imponerende enn denne manuelle.

Denne spesialtransporten har også eksistert en stund. Også her foreligger nyere og kraftigere utgaver, men det fordrer lange rettstrekninger og slake kurver.

Denne transporten har også eksistert en stund. Noen skruer diskret innskrudd i stabelen og den faste krana til Märklin kan benyttes til av- og pålessing.

Godstrafikk kan skje mellom store terminaler. Det kan være inn- og utskipningshavn for containere. Det kan være tankanlegg for olje og bensin. Videre har vi sagbruk, større industriområder, fiskemottak osv. Større godstog kan også passere en hel del mindre stasjoner og tettsteder på vei til bestemmelsesstedet. På en modelljernbane er det tilnærmet ubegrenset med muligheter for oppbygging av scenarier. I tillegg kan det gjøres så billig som mulig. Bygninger, fjell og flatt landskap kan formes til situsajonen og skape et naturtro område som gjør hobbyen stadig mer fascinerende. Derfor blir egentlig aldri modelljernbaneanlegget helt ferdig. Ulike epoker kan gjenskapes. Før elektrifisering og dieseldrift var det kun damp som gjaldt. Vognene her var langt mer for lokal transport ved at vogner ble satt av ved sidespor på små stasjoner. Godsekspedisjonen tok inn varene og fordelte disse til kundene.

Åpne vogner tok flere slags last, også anleggsmaskiner. Dette er en grei og trygg frakt til bestemmelsesstedet der hjullasteren simpelthen kjører av vogna og ut på rampa.

To bulldosere lastet på en lang flatvogn.

Åpen godsvogn med høye lemmer fra de Hollandske statsbaner:

Togvogner er lette i forhold til lokomotiver. Det er for en stor del (over 50%) plast i vogner og resten metall med unntak av rene platevogner (passasjervogner) med mindre detaljer som vinduer og lysarmaturer av plast. Det har hendt at varmen fra lyspærer har smeltet plasten og brent fast på pæra. Tak av plast har også blitt påvirket av varme fra pærer. Nyere togsett har gått over til å bruke lysdioder (LED) som bruker vesentlig mindre energi.  varmen fra slike lys er minimal da det dreier seg om milliampere i strømforbruk.

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge