Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

DSCN1166
Postet av admin den 19. May 2011

Strøm må til for å få liv på modelljernbanen. Tog bruker strøm, lamper bruker strøm, penser og signaler bruker strøm. Strømmen går alltid minste motstands vei. Hvis strømmen kan finne mindre motstand vil det naturlig flyte mer strøm der enn andre steder. Det mest ekstreme tilfellet er der vi har kortslutning. Det vil si at det er direkte forbindelse mellom + og jord. Varer det lenge kan det oppstå intens varme, og noe vil ryke, enten det er en sikring, eller ledning.

I et modelljernbaneanlegg er transformatorene utstyrt slik at de slår seg av automatisk for å hindre at varmen tar knekken på anlegget. Jeg har sett at loddepunkter har blitt så varme at de har smeltet. Nå er det engang slik at jo større tverrsnitt på ledningen, dess mer strøm kan det gå. Men da ville vi også fått problemer med de tynne viklingene i rotorene og feltmagnetene til lokomotivene. Her er det tynne ledninger. Derfor har alle ledninger i Märklinanlegget et tverrsnitt på 0,1 kvadrat mm. Det er tilstrekkelig til å ta i mot en kortslutning.

Svaret er enkelt: Unngå kortslutning! Men i praksis er det ikke like enkelt. Ta for eksempel en dekoder som brukes til alle funksjoner i et lokomotiv. Den eneste ledningen som går til jord er den brune. Alle de andre er +. Det er lett å få kortslutning hvis + ledningene streifer borti understellet på lokomotivet og det går strøm. Da er det fort gjort at en eller flere funksjoner blir borte på dekoderen. Tydeligst kan det sees ved at en komponent delvis har smeltet på grunn av varme.

Det kan selvfølgelig loddes inn en ny komponent, men jeg anbefaler at fabrikken gjør det. Især gjelder det hvis garantien ikke har utløpt. Det er heller ikke alle komponenter som finnes på markedet. Noen er spesiallaget for Märklin. Märklin leverer ikke ut sine spesiallagede komponenter. De foretrekker å lodde dem inn selv. Det beste er å ta alle forholdsregler, slik at ikke kortslutning skjer.

Husk bare: Med en gang et lokomotiv eller en vogn plasseres på skinnegangen, så er den en del av strømkretsen. Unntaket er hvis vogna har hjulgang og hjul av plast. Da er den isolert fra skinnene. Ellers går jord fra brun inngang på transformator og til understell via hjul som ikke har friksjonsring av gummi. + går fra rød inngang på transformator og gjennom ledning til midtleder i skinnegang og videre til slepeskoen. Her fortsetter + i rød ledning (noen ganger er den svart) og til et hovedloddested. Videre inn på dekoder der resten av lokomotivet får sin strømforsyning til de ulike funksjonene.

HELE understellet er jord. Det innebærer at ingen andre ledninger eller små tynne tråder fra disse må komme i kontakt med understellet. Anlegget kutter av strømmen hvis det blir kortslutning fra hovedledningen. Men det er ikke sikkert når det gjelder andre ledninger til lys, vending av strøm til motor osv. Det skal kun til et kort sekund for å ødelegge en krets. Men – uansett: HA NOK RESERVEDELER!!! En eller flere dekodere i reserve kan redde dagen. Det samme gjelder alskens smådeler som skal til for å løse andre og mer bagatellmessige problemer.

Normalt skal et lokomotiv reagere med å kjøre når det er satt på banen og kjørestrømmen økes. Lys og andre funksjoner som røykaggregat og telekskobling, frem og tilbakekjørsel, lyder etc skal virke uavbrutt. Hvis det er brudd i en ledning er det ikke mulig for strømmen å passere. Det er med andre ord ingen strømkrets. Ledningen må enten erstattes eller loddes sammen igjen. Det tar kun minutter å fikse. Beskytt loddesteder med krympestrømpe. Ikke la noe få sjansen til å kortslutte!!

Mange, for ikke å si de aller fleste vil før eller senere oppleve enten kortslutning eller brudd i det elektriske anlegget. Det er da om å gjøre å få reparert uten de alt for omfattende skadene. Etter å ha reparert et lokomotiv kan det foretas målinger for å se om noen ledninger skulle ha kortsluttet mot understellet, eller jord. Hvis det har skjedd kan tilfellet rettes før noe mer alvorlig skjer. Men vi er jo alle ivrige etter å få lokomotivet på banen igjen, inkludert meg selv. Men en måling kan hindre at skader skjer unødig. Ta multimeteret og prøv om det piper dersom du setter  den ene målepinnen på en + ledning og den andre til jord. Det riktige er at det IKKE SKAL PIPE. Gjør det det. Ta aksjon og se hva som har hendt. Rett feilen og mål påny.

Det er du som avgjør hvor stor risiko du vil ta med ditt eget anlegg. Feil kan skje. Men de kan også unngås.

 

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge