Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Oversikt modelljernbane industriområde
Postet av admin den 4. October 2011

Jeg har satt et spørsmålstegn i overskriften. Det virker som et paradoks at alle som bygger større eller mindre baner har gitt toget det meste av plassen kommunikasjonsmessig. Ja, fordi det nettopp ikke gjenspeiler hva som gjelder og går i vår virkelighetens verden. Toget er her henvist til andre eller tredje plass. Både når det gjelder gods og passasjertransport dominerer bilen fullstendig. Vi bruker bil til og fra jobb, på butikken og til å transportere varer.

Veiene blir da bygd ut først, mens jernbanen går sin skjeve gang inntil noe MÅ gjøres. Spørsmålet er: Får jernbanen midler til å bli utvidet, eller er det bare i tåka? Dette står som sagt i skarp kontrast til modelljernbanen der skinner, tog og vogner tar en stadig større plass med stadig nye varianter av vogner, lokomotiver og utstyr forøvrig.

Med modelljernbanen kan vi møte flere utfordringer når det gjelder logistikk, klima og ikke minst transportkostnader. Vil vi gi slipp på bilen hvis toget dekket behovet for transport?

Nei, jeg tror ikke det. Bilen er og blir en del av vår identitet og frihet til å velge hvor vi vil dra. Men toget kan bli enda mer ett supplement enn i dag. Mye slitasje på veier kan unngås. Hastighetsbegrensninger er ikke det samme på en jernbane som på vei. Toget har banen for seg selv, mens  biler må dele på veiene. Ja, det er til en viss grad fordi toget også må vente på klarsignal. Men ute på fri linje har det banen for seg selv.

Mye positivt kan sies i forhold til klima og infrastruktur. Politikerne snakker mye om klima, men når det kommer til stykket – er de villige til å ta de kostnadene det medfører og investere mye mer enn de har gjort før? Eller er det velgerne i valgflesktider som er avgjørende? På en modelljernbane viser vi et utsnitt av virkeligheten. Toget er i fokus. Vi har med dette en unik mulighet til å demonstrere løsninger på kommunikasjon og samferdsel. Løsningene kan kanskje benyttes i en større sammenheng. Men investeringene og forandringene er av en helt annen kaliber i normal målestokk.

Mange lager utsnitt av virkelige stasjonsområder og korrekt natur rundt. Andre vil ha mest mulig virksomhet rundt og med det hele. Begge deler er positivt og avslappende med en modelljernbane i motsetning til en stresset hverdag der alle haster avsted.

I det daglige liv: Har vi først inntatt plassene på et tog kan vi slappe av. Vi er underveis og behøver ikke tenke på å holde bilen på veien. Alt faller liksom til ro før vi skal av på neste stasjon.

Gi en kommentar

CommentLuv badge