Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

DSCN1151
Postet av admin den 18. January 2012

Alle har vi vel opplevd irriterende feil på vår modelljernbane. Det kan være feil som går igjen, eller feil som er vanskelige å oppdage og utbedre.  Når vi setter et lokomotiv på banen og vrir opp kjørespenningen vil vi at lokomotivet skal bevege seg. I de fleste tilfeller går lokomotivet greit rundt banen. Men noen ganger er det ingen reaksjon, hakkete kjøring, lamper virker ikke også videre. Hvis et annet lokomotiv virker godt er det feil i det andre lokomotivet. Feilsøkingen må da starte der. Hvis ingen lokomotiver går godt er det på tide å gjøre noe med banen.

For å lette noe av feilsøkingen kan det være kjekt å ha et feilsøkingsskjema. Det kan inneholde dato og avkryssning for mange ulike feil. Slik kan det lages en logg over feilsituasjoner og feilhyppighet. En logg kan være nyttig, da samme feil kan ha skjedd før. Da kan man gå rett på det konkrete tiltaket uten å behøve å lete seg gjennom alle mulige varianter en gang til. Det er både tidkrevende og irriterende.

I et skjema kunne det også vært med hvilken type verktøy som trengs. Ta frem det du trenger og ikke noe annet. Det er jo om å gjøre og få utbedret feilen snarest så alt fungerer igjen – ikke sant?

Når det gjelder feil på elektronikk så må feilen utbedres av spesialister. Dekoder eller lokomotiv med dekoder sendes til fabrikken for utbedring. Årsaken er at dekodere inneholder spesialkomponenter som er designet kun for bruk i disse spesielle dekoderne. Kretsene er ofte utstyrt med en merking som indikerer at de er laget i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. Kopier eksisterer ikke. For at kretsene skal passe inn i trange rom er de utstyrt med SMD komponenter (overflatemonterte). De kan bare flyttes med kostbart loddeutstyr, og så er man selvsagt avhengig av å ha den rette komponenten. Men det kan i tillegg være andre skadede komponenter, og da er man jo like langt i å utbedre. Jeg tilrår sterkt at reparasjonene utføres av fagfolk på området.

Hvis du kan, så legg ved en detaljert beskrivelse av årsaken til problemet, enten det var ledninger som kom i klemme, eller at ledninger kortsluttet på annen måte. Det kan hjelpe mottageren til å avgjøre hvilke komponenter som må erstattes. Videre er det lurt å notere seg hvilke deler man sendte  til reparasjon så rett antall og type utstyr kommer tilbake igjen.

For de som har kun en gammel trafo og gammelt lokomotiv med den vanlige omskifteren er det ofte avrevne ledninger som er årsaken til at Lokomotivet ikke fungerer. Dessuten er nedslitte børster også en medvirkende årsak. Slepeskoen trengs kanskje å skiftes. Ta det enkleste først. Men her også hjelper det å ha et feilsøkingsskjema. Siden får vi en logg der enkelthendelser til sammen gir en historie om hva som mest går igjen når det gjelder feil. Da kan man også gjøre noe for å unngå dem.

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge