Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Lokomotiv og service

Nå er det på tide å sjekke trekkraften til togene. Går lokomotivet jevnt og med grei hastighet, eller er det rykkevis/tregt/saktegående uten at det hjelper å skru opp hastigheten? Hvis ...

Modelltog – Lokomotivets oppbygging.

Lokomotivet vil alltid ha en sentral plass i et modelltog/modelljernbane, enten alene, eller som en del av en togstamme. For at de til enhver tid skal være funksjonsdyktige med feilfri ...

Protected: Mer om samlermodeller og modelljernbane

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password:

Lokomotiver og motorvognsett ved min modelljernbane

I Märklin er det som i alle andre merker et stort antall lokomotiver og forstadsbaner fra flere forskjellige land. Eksportmodeller dukker opp hvert år. Nå velger jeg å ta frem ...

Tips og veiledning – Lokomotiver 3

LOKOMOTIV - DETALJERING OG UTSEENDE. Lokomotivet er på mange måter det som bringer liv over modelljernbanen. Det er trekkraft og samtidig elegant med mye ytelse. Mange av disse tekniske vidundere er ...

Tips og veiledning – Lokomotiver 1

ALMINNELIG VEDLIKEHOLD Den som vil gjøre noe selv kan i ettertid glede seg over at selvgjort er velgjort når prosjektene blir vellykkede. Så får han/hun ta med seg de mislykkede som ...

Modelljernbaner – feilsøkingsskjema

Postet av admin18. January 2012 0 kommentarer
DSCN1151

Alle har vi vel opplevd irriterende feil på vår modelljernbane. Det kan være feil som går igjen, eller feil som er vanskelige å oppdage og utbedre.  Når vi setter et lokomotiv på banen og vrir opp kjørespenningen vil vi at lokomotivet skal bevege seg. I de fleste tilfeller går lokomotivet greit rundt banen. Men noen   Les mer

IMG_8626

For å ha god kontroll på hva som skjer når feil oppstår og hvorfor kan det i tillegg til et feilsøkingsskjema opprettes en logg over hendelser med lokomotiver og alt rullende materiell i forhold til linja dvs jernbane og luftlinje med signaler. En logg kan avdekke feil som oppstår mer enn en gang og hva   Les mer

Planlegging av en modelljernbane

Postet av admin15. October 2011 0 kommentarer
Byen med passerende godstog

Hvis man skal bygge en større modelljernbane kan det være greit å planlegge først hvor man vil ha funksjoner og installasjoner av forskjellig slag på modelljernbanen. Detaljer som fjellformasjoner, vann, bekker og skog som får banen til å gli naturlig inn er også av det gode. Den greieste form for bane er enkeltspordrift. Man behøver   Les mer

Oversikt modelljernbane industriområde

Jeg har satt et spørsmålstegn i overskriften. Det virker som et paradoks at alle som bygger større eller mindre baner har gitt toget det meste av plassen kommunikasjonsmessig. Ja, fordi det nettopp ikke gjenspeiler hva som gjelder og går i vår virkelighetens verden. Toget er her henvist til andre eller tredje plass. Både når det   Les mer

Modelljernbane og samfunnet

Postet av admin4. September 2011 0 kommentarer
Tog over Minne bro

Etter som modelljernbanen blir mer utbygd kommer også ideer om avanserte løsninger for transport. Dette kan benyttes i det virkelige liv til å realisere optimale løsninger for det samlede transportbehovet i et land. Men en logistikk der jernbane er i sentrum finnes ikke. Biltrafikken dominerer, og det finnes ikke mange virksomheter som baserer sin eksistens   Les mer