Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Byen med passerende godstog
Postet av admin den 15. October 2011

Hvis man skal bygge en større modelljernbane kan det være greit å planlegge først hvor man vil ha funksjoner og installasjoner av forskjellig slag på modelljernbanen. Detaljer som fjellformasjoner, vann, bekker og skog som får banen til å gli naturlig inn er også av det gode.

Den greieste form for bane er enkeltspordrift. Man behøver kun noen sidespor og omkjøringsspor med penser på de enkelte stasjoner, men også på fri strekning. Signaler reguelerer trafikken, slik at ikke kollisjoner oppstår.

Det går an å lage en simpel pappmodell først, der det som ønskes plasseres inn på området. Det kan være tunneler, bruer, viadukter og fjell, vann, byer, industriområder etc. Da er det også fort gjort å se hvor begrensingene ligger og hva som ikke kan være med. Har du nok av plass å utvide på er det da bare å fortsette med utbygging. Men hvis ikke modelljernbanen er enorm i omfang kan ikke en modelljernbane bli noe annet enn et utsnitt av virkeligheten uansett. Noen avslutninger kan virke unaturlige, men kan kamufleres med en bakgrunn av skyer, fjell o.lign. slik at det ser ut som om formasjoner forsvinner inn i det hele.

Ledningsføringer og kontakter, samt dekoderbokser for penser og lys bør merkes, slik at de finnes igjen når eventuelle feil skal utbedres. Det kan være til hjelp å ha ei tegning med ledningsføringen på plass sammen med utstyret. Behørig merking settes også ned på tegningen.

Ellers er det nyttig å ta en tur ut og se hvordan jernbanen føyer seg inn i landskapet. Her vil du få tips og ideer om plassering av utstyr og bygninger i tilknytning til jernbanen. Landskapet med fjellskjæringer, broer og steinfyllinger kan kopieres inn på modelljernbanen og gi realistiske scenerier. Hva må til for at det trengs en tunnel? Eller en fjellskjæring? Ta en titt på virkeligheten.

Reis hjem og tenk over: Var det en spesiell episode eller aktivitet du vil formidle på din modelljernbane? Folk går til og fra stasjonen, tar avskjed eller ønsker velkommen. Gods  blir fraktet til og fra. Til det benyttes trucker, biler etc. Det må tas med.

Trafikkbildet skifter stadig. Etter at passasjertoget har f0rlatt stasjonen kommer det inn et godstog. Vogner kobles fra og skiftes til andre spor for å bli koblet sammen i andre tog. Skiftelokomotiver kjører til og fra med vogner.  Det er det som gjør jernbanen fascinerende. Store maskiner manøvrerer frem og tilbake. Mange mennesker kommer og går. Noen arbeider ved jernbanen. Andre er på gjennomreise.

 

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge