Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

El-lokomotiv med dekoder innebygget (DB 103)
Postet av admin den 18. May 2011

LODDING AV ELEKTRISKE KOMPONENTER I LOKOMOTIVET

Lodding av elektroniske og elektriske kretser må utføres forsiktig og nøyaktig. Men det er av og til slik at feil skjer. Loddetinn kan komme på avveie og forårsake skader på hele eller deler av utrustning. Bruk dertil egnet loddeutstyr for loddearbeider.

LOKOMOTIVUNDERSTELL DAMPLOK DOBLE SYLINDERE

Har man et lokomotiv man ønsker å forsyne med en avansert dekoder finnes det bruksanvisninger for hvordan denne skal kobles i lokomotivet. Teoretisk er det enkelt. Men i praksis kan det være en utfordring å få alt riktig på plass. Lodding er et must for den som vil gjøre noe selv. Bruk riktig bolt, helst en loddestasjon med nødvendig utstyr. Så må loddestedet varmes opp. Men ikke for mye. Da kan andre deler skades. Dessuten må det advares mot statisk elektrisitet og påfølgende høye spenninger. Bruk helst antistatisk underlag med jording av hender. Når det loddes, påse at alle ledninger ligger pent ordnet og med riktig lengde. loddeforbindelser må dekkes med krympemuffe der ledninger loddes sammen.

LOKOMOTIVUNDERSTELL EL-LOK

Pass så på at ingen ting kommer i klemme – det er fort gjort. Og sjekk en gang til at alt er riktig koblet. Sjekk så at ikke chassiet kortslutter, det vil si har forbindelse med annet enn den ledningen som er jordledning. Hvis alt er riktig, ta en testtur uten lokoverdel og siden med. Hvis alt er i orden. GRATULERER! Du har nettopp gjort din første vellykkede installasjon. Hvis man skal unngå å ødelegge kretser: HOLD BLANK TRÅD UNNA STRØMMEN. UNNGÅ + PÅ BANEN. IKKE KLEM LEDNINGENE MELLOM CHASSIS OG UNDERSTELL. Forsikre om at alle koblinger er utført i henhold til skjemaet. Hvis dette tas i akt skulle alt gå bra.

Gi en kommentar

CommentLuv badge