Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Biltransportvogn - Østerrike
Postet av admin den 19. May 2011

Et lokomotiv alene på en bane er ikke nok. Single lokomotiver kalles løslok. Først når det kobles til vogner får dette betegnelsen tog. Vognene er ikke så kompliserte at vedlikeholdet blir omfattende. Men på vogner med belysning har vi slepesko som muligens trengs å skiftes eller hjul som må rengjøres for at de skal ha god jord mot skinnene. Ellers vil belysningen bare være der glimtvis, eller ikke overhode.

En annen og meget viktig ting er koblingene som sørger for at vognene henger sammen. Disse må ha riktig høyde og vinkling slik at de automatisk kobler til hverandre når skifteloket skyver vognene sammen.

Ut over dette skal det ikke være større problemer. Men vi har jo noen spesialvogner med elektronikk som kan kreve mer. Heldigvis er det som oftest ikke nødvendig med større inngrep her.

Vogner støver ned, så renhold kan være ok iblant.

Enkelte vogner har også flere detaljer som gangbroer, rekkverk osv så pass på at ikke noe blir bøyd eller brekt. Det er ikke alltid like lett å få tak i deler til vogner. Mange ganger ender det opp med en ny vogn i stedet.

Vognene med mest utstyr er passasjervogner med innvendig belysning og inventar. Ved montering av belysning er det nødvendig å få plassert ledninger mest mulig i skjul og ute av vei for sammenføyninger av tak med chassis blant annet. Gamle passasjervogner måtte ha slepesko hver især. I dag er det strømførende koblinger mellom vognene som har overtatt. Uten tvil en stor fordel ettersom belastningen på vognsettet blir mindre.

Husk at lange vogner ikke går på industrispor. Boggiene er ikke lagd for å gå i slike sporradier. Hvis det forsøkes å forflytte vogner i industrispor vil de spore av. Kortere vogner og godsvogner klarer seg bra. Industrispor er utmerkede for tenderlokomotiv og gruvelokomotiv med korte vogner. Egne områder kan avses for dette.

Vogner er betraktelig lettere enn lokomotiver, så ved en avsporing kan det være en fordel, da det ikke blir så mye av synlige skader. Lettere fall – færre riper i lakk og dekorasjoner. Fordi vognene er lette kan det bli for stort press på enkeltvogner i lange tog. Når det kommer til skarpe svinger er det fort gjort å få en velt i en sving – og da ryker ofte flere vogner samtidig. For å hindre dette kan det plasseres vogner med tyngre last midt i settet.  Lokomotivet er likevel i stand til å trekke toget.

For å få et tidsriktig tog er det containervogner som gjelder i dag. Før kunne man se åpne vogner med forskjellig redskap på, samt de brune, lukkede godsvognene med buede tak og skyvedører. Men det var 70 og 80 årene. Siden er det blitt nostalgi. Det er mye enklere med containere. de fraktes med tog, lesses over på lastebil, lastes av ved bestemmelsesstedet, og hentes  igjen når kunden har tømt
den for nyttelast. Containere kan inneholde alt fra suppebokser til illegale innvandrere. Det ser man jo først når containeren åpnes, enten det er for inspeksjon, eller for å hente ut godset.

Andre typer godstog kan være tømmertransporter, spesialvogner for biltransport, platetransport, etc. Poenget er at det skal skje effektivt og raskt for kunden, slik at han/hun er fornøyd. Det er mulig å få til hele syklusen med transport fra havn til kunde og via jernbanen på et stort modelljernbaneanlegg. Hvor heftig det skal bli, avgjør den som har tid og ork til å bygge alt .  Men husk! Jo større det blir, desto mer omtanke må det legges i organisereingen for å få til enkel feilfinning og uthenting av havarerte vogner på godstoget langt inne i anlegget. Store oppstillingsplasser med gods og passasjertog kan sørge for at anlegget blir allsidig og interessant å beskue.

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge