Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Overblikk Modelljernbane
Postet av admin den 19. May 2011

For å si det så kort som mulig: To feil går igjen på et anlegg drevet med strøm. Det ene er kortslutning (strømmen velger alltid den korteste veien) og det andre er brudd/isolasjon. Kortslutning blir det når jord og pluss blir forbundet direkte. Det gir maks strøm til jord og kan forårsake stor skade hvis ikke anlegget kobler ut raskt. I dagens elektroniske systemer er sikkerheten høy. Anlegget kobles ut og vil ikke kunne startes før feilen er rettet. I den forbindelse: Bruk bare originale trafoer og deler til anlegget. Da gjelder også garantien mot feil.

Ved brudd går det ikke strøm i anlegget. Feil må rettes ved at skadet forbindelse skiftes, eventuelt repareres. Det kan være at jordledning eller + til trafoen er røket tvers av. Lodding må til! Med isolasjon tenker jeg på olje og olje blandet med støv som kan hindre enten jordforbindelse, eller pluss. Det avhjelpes som oftest ved rensing/vasking med dertil egnet middel.

For vedlikehold har produsenten av systemet lagt ut bruksanvisninger som på en enkel måte viser hvordan vedlikehold skal utføres. I første rekke: Følg denne! Utvis stor forsiktighet ved demontering av komplisert utstyr hvis du skal gjøre større vedlikehold. Det er fort gjort å gjøre skade på elektronikk. Pass på smådeler!! Men statisk elektrisitet kan være døden for dekodere og andre elektroniske komponenter.

Hvis du har tatt av deg en genser har du sikkert sett glimt etter strøm. Kommer noe slikt inn på dekodere og annen elektronikk er det raskt å sette hele eller deler av kretsen ut av spill. Hvis så skjer er det ikke stort annet å gjøre enn å sende den tilbake til fabrikken for reparasjon. Tettpakkede kretser skal man ikke forsøke å reparere selv hvis man ikke har utstyr for det og er ekspert. Men mange integrerte kretser er laget som spesialkrets spesielt for at ingen skal kunne kopiere fabrikantens hemmeligheter. Hvis kretsen har blitt ødelagt er det derfor ingen annen utvei enn å sende den til reparasjon uansett.

DEKODER TIL LOKOMOTIV

En måte å unngå statisk elektrisitet på er å koble seg selv til jord fra en jordledning tilkoblet en underlagsplate hvor du trygt kan lodde inn de kretser du måtte ønske. Følg bruksanvisningen for montasje nøye. La for all del ingen ledninger komme i klemme.

De aller fleste nyere lokomotiver leveres med avanserte kretser elektronikk som har mange funksjoner. Det er absolutt ingen grunn til å gå inn og gjøre noen modifikasjoner her. Bare bruk det flotte lokomotivet med mange spennende funksjoner. Dessuten er kvaliteten på støping og detaljer langt kommet i forhold til for bare få år siden. Detaljene blir bare flere og bedre.

Selv om anlegget er nytt og avansert kan feil oppstå. Heldigvis er de fleste mulige å unngå og enkle å utbedre.  Det er i alle fall langt bedre å ha noe som fungerer fremfor det som bare ligger der fordi ingen har visst hva de skulle gjøre med det.

Anlegg som står oppe vil samle støv etterhvert. Støvet blander seg med olje og blir til skitt. På skinner må det fjernes av og til. Forstyrrelser av driften er irriterende og alle vil forsøke å gjøre noe med det – få feilen til å forsvinne. Heldigvis er det enkelt i de fleste tilfeller. Rensemiddel gjør susen. I de tilfeller hvor feilen ikke er helt enkel å finne får man gå på med målinger. En enkel spenningstester kan være grei å bruke. Man kan også gå hen å måle spenning direkte mellom skinner og midtleder for å se om det er liv. Det kan jo være at slepeskoen ikke ligger godt an mot underlaget.

Penstunger og kryssporsskifter kan samle mye skitt ettersom tog passerer på kryss og tvers. Vogner legger fra seg og tar med seg skitt til og fra. En liten umerkelig forhøyning kan være nok til at det blir problemer. Meningen er jo at midtlederen skal være like høy uansett hvor på banen toget befinner seg. Men det kan fort bli forandret. Da når ikke slepeskoen ned på midtlederen etter krysset/pensen og toget stopper i overgangen.Her ser vi et utsnitt med pens og kryssporskiftere. Det er klart at med mye trafikk og avsetninger av smuss kan det til slutt oppstå problemer av ymse slag. Alvorligst er avsporing i høy fart. Tog kan rasere master av plast som knekker lett.  I vanskelig tilgjengelige områder kan det bli en utfordring å skifte ut utstyr.

En annen sak er smådeler på banen. De av metall kan forårsake kortslutning og eventuelt avsporing hvis de ligger til rette for det. En liten skrue kan kortslutte mellom midtleder og skinne. Plastdeler kan lage avsporing med påfølgende kortslutning. Ingen fare for overbelastning: Anlegget kobles ned automatisk, men feilen må utbedres.

Hvis fremmedlegemer har blitt fjernet og problemet fortsatt er der må området granskes for å finne ut om flere ting og tang er der de ikke skal være. Ellers er det den berømte eliminasjonsmetoden som gjelder. Koble vekk strømavsnitt (Strekning mellom to isolasjonspunkter) og se om det fungerer da. Gjør det det er feilen i strømavsnittet.  Skift ut, eventuelt reparer. Da skal alt virke igjen.

 

Gi en kommentar

CommentLuv badge