Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane">

Tips og veiledning innen modelljernbane og modelltogbane

Område med krysninger på stasjonen
Postet av admin den 19. May 2011

Skinner og penser er enten fastmonterte på større anlegg, eller pakkes bort sammen med toget etter bruk (mindre togsett, startpakninger o.l) Vedlikeholdet består stort sett i å skape best mulige forbindelser, slik at banen blir et hele uten forstyrrelser.

En bane blir fort dekket med støv. Olje fra lokomotiver og vogner kommer også til slutt ned på skinnene og forårsaker en blanding av støv og olje. Små fragmenter av metall kan også forekomme. Til slutt blir det så mye skitt at skinnene ikke har ledende forbindelse til toget lenger. Da får vi isolasjon og strømmen blir brutt. Rykkete kjøring kan også oppleves. Du kan tro at det er lokomotivet det er noe i veien med, men det er ikke alltid tilfelle. Banen må rengjøres med dertil egnet rengjøringsmiddel. Rensemiddel for elektrokontakter er greit å bruke.

Ellers kan skinner være satt sammen og tatt fra hverandre så mange ganger at midtlederforbindelser og skinnesammenføyninger har blitt bøyd. Dette må rettes opp for å gi god ledeevne. Men hvis den skinna der strømtilførselen er har fått ledningene kuttet er det ikke noe håp før denne feilen er fikset ved lodding eller skrukobling.

Penser og ikke minst eller rett kryssing kryssporveksler er noe mer kompliserte. Hvis ikke vekselen legger om riktig kan det få “katastrofale” følger. En togavsporing kan skje fort vekk. Det er viktig at sporvekselen blir lagt helt om. En fjær under sørger for at det skal skje. Er fjæra for slapp kan pensen komme halvveis. En

kryssporveksel har flere tynne metalltråder som legger om alle spor samtidig til buet eller rett kryssing. En retting her kan bli vrien fordi det er små utslag som skal til. Men undersøk først om forurensninger har kilt seg fast på oversiden. Penstunger skal også være rene uten ekstra forhøyninger av skitt og smuss. Regelmessig rengjøring her kan spare en for mye bryderi senere. Selvsagt må det også her sjekkes at forbindelse mellom skinner og midtledere er ok.

 

 

KRYSSPORVEKSEL

KRYSSPORVEKSEL UNDERSIDE MED FELTMAGNET

Her ser vi dessuten de tynne trådene som forbinder de hvite armene med pensene. Det er kun finjustering som skal til for at alt skal fungere korrekt. Her MÅ det fungere korrekt, ellers blir det avsporing – i verste fall.

Elektrisk er det en elektromagnet som kobler om sporskifterne. Her er det ikke så mye å gjøre. Bare pass på at ikke noe er til hinder for bevegelige deler. Lamper må også skiftes fra tid til annen. Noen steder er det enkelt. Andre steder trenger du en pinsett.

Tips: Det er lurt å kontrollere en ugrei pens mot en som fungerer for å rette det som ikke stemmer. Da vil resultatet som oftest bli bra.

Sporveksler og kryssporveksler er de mest avanserte delene av jernbanesporet. Her er det også størst muligheter for fremmedlegemer til å hekte seg fast blant bevegelige deler. Støv og olje har også lett for å feste seg på disse områdene. Derfor bør det holdes øye med hva som skjer i sporveksler. Tog kan også stoppe opp fordi midtlederen ikke har kontakt med slepeskoen. Jordingen er sjelden noe problem, i og med at begge hjulganger har kontakt samtidig.

Tyngre lokomotiver kan passere en pens/krysspor uten problemer, mens mindre og lettere lokomotiver kan stoppe opp. Kun små justeringer må til for å korrigere. Vogner kan fort spore av fordi de er lettere. Er toget langt kan vognene i midten simpelt hen bli dratt ut av sporet. Over penser og krysspor med mye skitt kan vogna hoppe ut og dra med seg flere vogner. En større “katastrofe” er i gang.

En pens og et krysspor skal legge helt over. Det er strengt forbudt å ha noen som helst glippe mellom skinnegang og pens. I så fall: Den som ikke får en avsporing da har helt klart kontakt med høyere makter.

Gi en kommentar

CommentLuv badge